Event

Event

 

Kedudukan Anak Tidak Sah Taraf dari Perspektif Undang-undang Islam dan Undang-undang Sivil

28 Jul 2018 - Sat / 1 day / 8:30am - 12:30pm / Raja Aziz Addruse Auditorium, Wisma Badan Peguam Malaysia (Formerly known as Wisma Straits Trading) Unit 2-02A, 2nd Floor 2 Leboh Pasar Besar, 50050 Kuala Lumpur

Objektif forum ini adalah untuk:

 • memberi pendedahan kepada peserta berhubung dengan definisi dan status “anak tidak sah taraf” dari perspektif undang-undang Islam dan undang-undang sivil;
 • membincangkan Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Penceraian) 1976 (“Akta 164”); dan
 • membahas bagaimana Rang Undang-Undang berkaitan pindaan kepada Akta 164 memberi impak kepada pasangan yang berkahwin di bawah Akta 164 dari segi status perkahwinan, tanggungjawab suami kepada isteri dan anak-anak, serta pembubaran perkahwinan.
Organisers: Bar Council

CPD Points: 2
Event Code:
T3/28072018/BC/BC181050/2

Description

Objektif forum ini adalah untuk:

 • memberi pendedahan kepada peserta berhubung dengan definisi dan status “anak tidak sah taraf” dari perspektif undang-undang Islam dan undang-undang sivil;
 • membincangkan Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Penceraian) 1976 (“Akta 164”); dan
 • membahas bagaimana Rang Undang-Undang berkaitan pindaan kepada Akta 164 memberi impak kepada pasangan yang berkahwin di bawah Akta 164 dari segi status perkahwinan, tanggungjawab suami kepada isteri dan anak-anak, serta pembubaran perkahwinan.

Speaker

 • Yang Arif Prof Adjung Dato’ Dr Hj Mohd Naim b Hj Mokhtar, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah,
 • Goh Siu Lin, Pengerusi Bersama, Jawatankuasa Undang-Undang Keluarga Majlis Peguam.

Terms and Conditions

Please contact the organiser for further Terms and Conditions.

Talk2Us

  captcha

  * all the fields are required